image alt
עדכוני חדשות

חנויות הקניון
ניתן להכנס לפריטי חנות ע"י לחיצה על הלוגו


בקרוב....
בקרוב....
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt

קטגוריות נבחרות בקניון


מוצרים רבי מכר בקניון

בס"ד
תקנון אתר האינטרנט- pisbay.com "זאב הפסגה "

הגלישה באתר pisbay.com והשימוש בשירותי האתר ושירותי חנויות אתר Gmall.co.il כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ועל כן נבקשך לקוראם בעיון טרם שימושך באתר. במסגרת זו אף נביא לידיעתך את אופן ניהול מאגר המידע שנוצר במסגרת שימושך ושימושם של גולשים אחרים באתר על ידי הנהלת אתר pisbay.com.
הנהלת pisbay.com שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

כללי
המוצרים המוצגים בחנויות אתר pisbay.com, נמכרים על ידי בעלי החנויות בעצמם, ולא על ידי אתר pisbay.com. האחריות הבלעדית לטיב המוצרים, מחיר המוצרים, אספקת המוצרים, גביית הכספים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על המוכרים באופן בלעדי. אין לראות ב pisbay.com כמי שמוכרים את המוצרים וכמי שחבים באחריות כלשהי בגין עצם מכירתם ו/או טיבם.

pisbay.com מקדישים משאבים רבים ונקיטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתרי החנויות ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים הן על ידי FireWall והן על ידי פרוטוקולי הצפנה. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח תקינות תקשורת באופן מוחלט. לפיכך, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד pisbay.com ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.אספקת המוצרים
לברור פרטים אודות המוצר מעבר לנתונים המופיעים באתר יש לפנות ישירות לחנות המוכרת את המוצר .


אחריות
pisbay.com ו/או מי מטעמם אינם מוכרים את המוצרים ו/או השירותים, ואינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לאספקתם, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר המכירות בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על המוכרים, בעלי החנויות. המוצרים המופיעים בחנויות אתר pisbay.com מוצגים באחריות המוכרים בלבד, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד pisbay.com לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בכל שפה, חלה על המוכרים, בעלי החנויות, ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. האחריות לחיוב הלקוח בגין המוצרים אותם רכש הינה של המוכר, בעל החנות, בלבד.
מידע ונתוני חנויות ומוצרים המוצגים באתר הנם באחריותם הבלעדית של בעלי החנויות המפרסמים באתר pisbay.com ואין הנהלת pisbay.com אחראית לתוכנם, לנכונותם ומהימנותם, לרבות פרטים אודות הצד השלישי, מהות ו/או איכות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידו, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים ו/או השירותים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי.
כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
מובהר בזאת כי אתר pisbay.com מהווה פלטפורמת פרסום מוצרים של בעלי חנויות לגולשים/משתמשים ואינו אחראי על תוכן פרטי המוצרים המתפרסמים במסגרתו. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם באתר pisbay.com מודעות למכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. הנהלת pisbay.com לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מוצר/מודעה כאמור או היענות לה. הנהלת אתר pisbay.com אף שומרת על זכותה להסיר כל תוכן שהוא, וכן לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בסעיף זה תוך חשיפת פרטי המפרסם.

בכל מקרה לא תחול על pisbay.com ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי חנויות אתר pisbay.com, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בחנויות אתר pisbay.com, באספקה או באי אספקה של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית, לרבות תמונות המוצרים או בכלל, שהושגו באמצעות אתר המכירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בחנויות pisbay.com.
המידע שמוצג באתר pisbay.com איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.
pisbay.com מתחייבים לעשות מאמצים למען שביעות רצונם של הלקוחות והמוכרים, ולאבטח את אתרי המכירות ואת רמת השירות בהם, יחד עם זאת, pisbay.com אינה מתחייבת כי השירות בחנויות האתר לא יופרע, יינתן ברציפות ללא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביה, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל pisbay.com, ספקיה, מי ממוכריה ו/או מי מטעמה.
מנועי החיפוש באתר pisbay.com מאפשרים למצוא מידע שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן - "מידע פוגע"). מידע זה מעודכן על ידי בעלי החנויות ובאחריותם, ועל כן לא תהא הנהלת pisbay.com ו/או מי מטעמה אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע, ומפעיל האתר מסיר כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר מכירות הנכלל בכל תוצאות חיפוש או מקושר על-ידי האתר, ו/או של כל משתמש.
סליקה
הסליקה הכספית באתר מבוצעת ע"י חב' "טרנזילה" -חברת המתמחה בסליקה אינטרנטית ובעלת תקני אבטחה מין המחמירים ביותר. פרטי האשראי שמוקלדים ע"י הלקוח בגין ביצוע עסקת רכישה של מוצרים יפוצלו באופן אוטומטי לחנויות הרלוונטיות.

נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי
במסגרת אותם מרכיבים באתר הדורשים מסירת מידע אישי, כדוגמת האזור האישי או בעת ביצוע רכישה, תתבקש/י לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגרי המידע של אתר pisbay.com. נדגיש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ"חובה" לא תוכל/י להשתמש בכל השירותים המוצעים באתר, כדוגמת צ`אט עם בעלי החנויות או ביצוע רכישות בחנויות הקניון. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. ביצוע רכישה באמצעות האתר אינו מאפשר הזנת פרטי חיוב. בעל החנות בה בוצעה ההזמנה יצור קשר עם הרוכש לצורך העברת פרטי החיוב להשלמת העסקה.

אופן השימוש של הנהלת pisbay.com
שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת חיפוש מוצרים המופיעים באתר, עיון בעמודים/ מדורים ספציפיים המופיעים באתר, תשובותיך למשאלים המתפרסמים באתר בדבר העדפותיך בכל הקשור לאתר עצמו וכו`. מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך( להלן : " המידע") - ככל שתמסור כזה - יישמר במאגר הנתונים של הנהלת pisbay.com . הנהלת pisbay.com pisbay.com מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל pisbay.com דין ובהתאם לעקרונות המובאים במסמך זה. השימוש במידע שייאסף על ידי הנהלת pisbay.com ככל שייאסף, ייוחד בין היתר למימוש היעדים הבאים:
1. התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינותך השונים וציפיותיך.
2. התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר במסגרת שימושך בו בהתאם לצרכיך וציפיותיך.
3. קבלת / שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בהקשר תפעול האתר.
4. מתן אפשרות לרכישת או מכירת מוצרים שונים כדוגמת אלה המתפרסמים בחנויות האתר.
5. משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS על ידי הנהלת pisbay.com עצמה וזאת בכפוף להסכמה ספציפית ונפרדת מטעמך לכך. במסגרת זו תוכל הנהלת pisbay.com להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה ועוד לרבות כאלה הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע להנהלת pisbay.com והשירות יופסק תוך 48 שעות ממועד מתן ההודעה.
6. בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם וזאת לטובת כלל המשתמשים והגולשים.


העברת מידע למפרסמים
במסגרת פעילותה השוטפת לאחזקת האתר ועדכונו, וכמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת האתר, ייתכן כי הנהלת pisbay.com תעביר מידע ממאגר נתוניה למפרסמים שונים. מובהר בזאת כי המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר בדרך כלשהיא את זיהויך האישי ( כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא"ל).

מדיניות ניהול פרסומות באתר
הפרסומות המועלות באתר pisbay.com ובאתרים הנילווים אליו מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי הנהלת pisbay.com. ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי "COOKIES" הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי "COOKIES" במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי ניהול ה - "COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא להנהלת pisbay.com , ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת pisbay.com בעניינים אלה.
הנהלת pisbay.com משתמשת בחברת פרסום צד ג` להגשת מודעות פרסום בעת ביקורכם באתר. חברה זו עשויה להשתמש במידע (שלא יכלול את השם, הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שלכם) ביחס לביקורכם באתר זה, במטרה לספק פרסומות של סחורות ושירותים העשויים לעניין אתכם. תוך כדי הגשת פרסומות לאתר זה, עשוי המפרסם צד ג` שלנו להציב או לזהות קובץ "קוקי" ייחודי בדפדפן שלכם.

איסוף נתונים על ידי הנהלת pisbay.com באמצעות "COOKIES"
הנהלת pisbay.com, באופן דומה לזה של חברות הפרסום, יוצרת גם היא קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב. המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES" משמש את הנהלת pisbay.com לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר pisbay.com והנילויים אליו כך שהם יתאימו באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה הנהלת pisbay.com במסגרת מסמך זה.
בנוסף משמשים קבצי ה-"COOKIES" לזיהויך על ידי האתר pisbay.com והאתרים הנילוים אליו ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך ( כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר. נשוב ונדגיש כי ביכולתך למחוק ו / או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.

אבטחת מידע
הנהלת pisbay.com מאבטחת את המידע המצוי באתר pisbay.com, באתרים הנילויים אליו, וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת אתר זה, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, הנהלת pisbay.com אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתרים וברשת המחשבים.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
הנהלת pisbay.com הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנילויים אליו באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, תמונות מוצרים , וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה , הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר (בין בלוח המכירות של האתר ובין בכל מקום אחר באתר), אלא אם ניתנה לכך הסכמת הנהלת pisbay.com מראש ובכתב.


סריקת נתונים מאתר pisbay.com
חל איסור חמור על סריקת נתונים אוטומטית או ידנית מאתר pisbay.com ללא אישור מפורש בכתב מהנהלת אתר pisbay.com.
גורם שיבצע סריקה לנתונים כלשהם המופיעים באתר pisbay.com ייתבע לדין.

הפעלתו השוטפת של האתר
הנהלת pisbay.comאינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. הנהלת pisbay.com שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, ו/או להפסיק כליל את פעילותו, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל אלו, כמו גם הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא יהוו עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. הנהלת pisbay.com מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנילווים להפעלה זו.


דין ושיפוט
הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בלבד.

x

#{title}

#{text}

#{price}